Algemene voorwaarden TRM Training

De algemene voorwaarden is voor het laatst aangepast op: 01-05-2021

 

1. Intake & verzekering


 Iedere deelnemer wordt gevraagd of hij of zij medisch verantwoord kan sporten en geen achterliggende ernstige medische klachten heeft wat het sporten kan verergeren. Ook dient iedere deelnemer zelf verzekerd te zijn in verband met een ongeval of letsel.

 

2. Aansprakelijkheid

 

TRM Training kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten met als uitzondering de geen resultaat, geld terug garantie wat bij kop 3 besproken wordt. TRM Training is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. TRM Training is niet aansprakelijk als de klant op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door de instructeur gegeven instructies. De klant verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen.

 

3. Niet goed geld terug garantie

 

Personal training & online coaching wordt altijd via een factuur in rekening gebracht en wij doen dan ook geen contante betalingen.
 Op onze personal training van 2 of meer sessies per week, geld een “geen resultaat, geld terug” garantie. De voorwaarden hiervan zijn dat er minimaal 3 maanden voorbij moeten zijn, waarbij er meer dan 80% van de tijd trainingen moeten zijn voltooid en ook 80% van de dagen moeten zijn bijgehouden in onze telefonische app “weekmeals” waarin wij jouw voeding kunnen bij houden en plannen. Voldoet de kandidaat aan deze voorwaarden dan krijgt hij/zij ook 80% van het bedrag terug.

 

4. Kosten

 

De investering voor personal training & online coaching kunnen variëren in verband met verschillende behoefte van leden zoals meer trainingen, intensievere coaching of lange rij afstand om aan huis te trainen.  

 

5. Gecertificeerd

 

TRM training | Jouw perfecte plan, biedt alleen trainingen die gegeven worden vanuit gecertificeerd personeel om onze kwaliteit te waarborgen. Er wordt niet met stagiaires gewerkt.